Cele Fundacji

Cele Fundacji:

separator

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Wspieranie przedsiębiorstw w odpowiednim gospodarowaniu nieruchomościami
 • Współpracę z organizacjami ekologicznymi w Polsce i za granicą.
 • Wspieranie ofiar przestępstw środowiskowych
 • Odnoszenie się do kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji
 • Wymiana doświadczeń z osobami i organizacjami dotyczące ochrony środowiska i zasobów naturalnych
 • Organizowanie wykładów, spotkań oraz szkoleń w celu szerzenia wiedzy ekologicznej
 • Czynny udział w tworzeniu projektów związanych z ochroną przyrody i zrównoważonego rozwoju
 • Wzmożenie aktywności środowisk polonijnych w działalności ekologicznej
 • Promowanie Fundacji w Internecie, telewizji i radiu
 • Fundowanie nagród i stypendiów za kreowanie i szerzenie polityki proekologicznej
 • Występowanie z postulatami, wnioskami oraz ocenami do władz państwowych, urzędów i organizacji