Cele statutowe

Cele statutowe:

separator

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • 1. Tworzenie i realizowanie przedsięwzięć w zakresie ekologii naturalnej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
  • 2. Organizowanie spotkań, projektów, i konferencji mających za zadanie rozszerzenie świadomości ekologicznej.
  • 3. Prowadzenie prognoz, badań oraz ekspertyz w zakresie ochrony fauny, flory i zrównoważonego rozwoju.
  • 4. Promowanie na arenie międzynarodowej osiągnieć dydaktycznych i naukowo-badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz rozwój naukowo-techniczny i innych działań powiązanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
  • 5. Rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy społeczeństwa w zakresie gospodarki naturalnej i ekologii.
  • 6. Gromadzenie i lokowanie środków materialnych z przeznaczeniem propagowania działań ekologicznych w kraju.
  • 7. Tworzenie fundamentów materialnych dla ruchów społeczno-ekologicznych mających na celu przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym.
  • 8. Kształtowanie płaszczyzny ekologicznej dla zwiększania inicjatyw proekologicznych i ich skuteczności
  • 9. Poszerzenie działań organizacyjnych i materialnych w celu wprowadzania nowych rozwiązań naukowo-technicznych w dziedzinie ochrony środowiska.