Projekty

Sierpień 22, 2017

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce należą do największych w Europie. Na obszarach wszystkich dużych miast rejestruje się stężenie dwutlenku węgla, siarki i azotu oraz pyłów, przekraczające dopuszczalne […]
Czerwiec 22, 2017
tourists

Rozwój turystyki a ochrona środowiska

Luty 24, 2017
ecology

Wpływ środowiska na życie

d wielu tysięcy lat, a więc od początku istnienia Ziemi, człowiek czerpał i czerpie wiele ze środowiska przyrodniczego, w którym żyje. Interakcja, czyli sposób oddziaływania na […]