Rozwój turystyki a ochrona środowiska

ecology
Wpływ środowiska na życie
Luty 24, 2017
Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom
Sierpień 22, 2017

Rozwój turystyki a ochrona środowiska

tourists

tourists

 

Rozwój turystyki a ochrona środowiska

R ozwój turystyki ma ogromny wpływ na środowisko naturalne i stworzone przez człowieka, gdyż jest to jedna z najintensywniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Została ona nazwana niegdyś „Fabryka bez kominów” przez ludzi którzy jako pierwsi zaczęli traktować ja jako dziedzinę gospodarki.
W pierwszej połowie ubiegłego wieku myłbym zgodzić się z tym stwierdzeniem, lecz w chwili obecnej gdy turystyka jest jednym z największych biznesów i gałęzią przemysłu którą posiada prawie każdy kraj na świecie. Pokuszę się o stwierdzenie, że nasza fabryka jednak posiada kominy. Lecz czy wpływa ona tak samo zgubnie na stan naszego środowiska jak np. przemysł naftowy, chemiczny, wydobywczy, czy inne gałęzie gospodarki które korzystają z naturalnych bogactw naszej planety
Chcąc zrozumieć jaki wpływ niesie ze sobą rozwój turystyki na środowisko naturalne czyli florę i faunę jak i środowisko stworzone przez człowieka, musimy zrozumieć czym jest owa turystyka. Dokładnie podzielić ją na mniejsze części i dokładnie je przeanalizować. W tym celu chciałbym przytoczyć definicje turystyki.

„Turystyka- wg. GUS-u : jest to zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi związane z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia.”

 

Na podstawie tej prostej definicji można zauważyć, że najważniejsze dla ochrony środowiska w turystyce są następujące jej części bez których nie mogła by istnieć :

  1. transport
  2. zagospodarowanie przestrzenne regionu turystycznego
  3. turyści i ich stosunek do odwiedzanych miejsc.

Ponieważ się z przemieszczaniem się ludzi poza ich miejsce zamieszkania, transport jest niewątpliwie jej ważną częścią. Rolę transportu w turystyce można rozpatrzyć w dwóch aspektach.
Pierwszym z nich jest transport z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego naszej podróży. W chwili obecnej każdy dobrze rozwinięty region turystyczny musi posiadać sprawne węzły komunikacyjne, by móc przyjąć jak największą liczbę turystów, w jak najkrótszym czasie. A wiec powstają wciąż nowe lotniska, porty, dworce kolejowe i autobusowe, rozwija się sieć dróg lądowych. Wiąże się z tym ciągła zmiana ukształtowania obszarów na których powstają sieci transportowe, niszczona jest ich flora i fauna. Tylko po to by zapewnić możliwość przejazdu turystą.
Kolejnym aspektem transportu mającym wpływ na środowisko, jest transport umożliwiający turystą poruszanie się po miejscu ich docelowej podróży. Również w tym wypadku zaczynają powstawać węzły komunikacyjne tzw. „sieci transportowe”,

Żaden kraj czy region nie może skutecznie rozwijać turystyki, jeśli nie posiada dobrze rozwiniętych sieci transportowych

Przykładem może być Majorka, która na początku lat 60 stała się bardzo popularnym miejscem wyjazdów turystycznych. Powstały tam sieci transportowe służące głównie turystyce : Zmodernizowano lotnisko i port, powstała sieć dróg łączących ze sobą wszystkie miasta na wyspie. Umożliwiają one łatwe i sprawne przemieszczanie się turystów. Powstały również szlaki wodne wokół wyspy.
Rozwój tej całej infrastruktury poważnie wpłynął na zmiany w środowisku naturalnym wyspy, lecz te zmiany są niczym w stosunku do szkód, jakie powodują pojazdy korzystające z tych sieci transportowych. Drastycznie zwiększa się ilość emitowanych spalin i odpadów powstałych w skutek użytkowania tych pojazdów . Dobrze znamy zagrożenia, jakie niesie ze sobą zbytnie natężenie ruchów pojazdów spalinowych na małym obszarze. Przykładem są wielkie miasta, w których smog i spaliny zatruwają ludzi i środowisko.
Kolejnym ważnym aspektem dla ochrony środowiska w regionie turystycznym jest jego zagospodarowanie przestrzenne. Omawiając ten problem szczególną uwagę poświęcam miejscom, w których środowisko jest głównym czynnikiem przyciągającym turystów. Mam tu na myśli nie tylko środowisko naturalne czyli powierzchnię ziemi, wód, powietrza i otaczających ją florę i faunę. Ale również środowisko stworzone przez człowieka obejmujące zabudowania, ulice itp.
Wszystkie te zagrożenia płynące z rozwoju turystyki mają tylko połowiczny wpływ na degradacje środowiska naturalnego. Ogromne szkody wyrządzają sami turyści a w szczególności, gdy jest ich więcej niż dany region turystyczny jest w stanie przyjąć. Wiadomo że współczesny człowiek prowadzący codzienne życie produkuje ogromne ilości odpadów, przeciętny Europejczyk 5-6 ton rocznie.
Ogromne zagrożenie stwarzają również indywidualni turyści którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i lekceważą zagrożenia. Przykładami takich zachowań jest rozkładanie kampingu i palenie ognisk w niewłaściwych miejscach, co może spowodować pożar lasu. Bezmyślni turyści mogą również sprowadzać zagrożenie na siebie samych i innych ludzi, zagrożeniem takim może być spowodowanie lawiny śnieżnej, o którą w górach nie trudno, jeśli nie przestrzegamy panujących tam reguł.
Rozwijająca się turystyka ma również wpływ na rozwój inny mniejszych gałęzi przemysłu, które również maja wpływ na środowisko. Pozytywnym takim przykładem rozwoju przybocznego przemysłu nie wpływającym ujemnie na florę i faunę, w Polsce może być np. produkcja Oscypka, która daje zatrudnienie ludziom i jest ikoną z którą kojarzy się polskie góry.
Natomiast negatywnym przykładem jest zabijanie zwierząt w Afryce dla ich kości, skór, a w szczególności słoni dla ich kłów. Te kłusownicze działania maja na celu jedynie pozyskanie materiałów na produkcje pamiątek, dla turystów po ich egzotycznych wakacjach.

Turystyka jako zjawisko jest powszechne na całym świecie, w każdym kraju są miejsca, w które udają się turyści, jest to dziedzina gospodarki z której zyski czerpie prawie każdy kraj w mniejszym lub większym stopniu. Problemy związane z rozwojem turystyki dotyczą nas wszystkich, gdyż prawie każdy człowiek choć raz był turystą.Musimy wiec zrozumieć jak ważny wpływ na uprawianie turystyki ma środowisko stworzone przez człowieka i naturalne.
W chwili obecnej gdy turystyka jest niemal u szczytu swego rozwoju, tak ważne jest byśmy zrozumieli że:

Wiele negatywnych skutków spowodowanych przez rozwój turystyki w środowisku naturalnym lub stworzonym przez człowieka, można kontrolować lub całkowicie wyeliminować za pomocą umiejętnego planowania jej rozwoju i poprzez właściwe zarządzanie ruchem turystycznym oraz obiektami turystycznymi

Komentarze są wyłączone.