Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom

tourists
Rozwój turystyki a ochrona środowiska
Czerwiec 22, 2017

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce należą do największych w Europie. Na obszarach wszystkich dużych miast rejestruje się stężenie dwutlenku węgla, siarki i azotu oraz pyłów, przekraczające dopuszczalne normy, co oznacza, że zanieczyszczone powietrze wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego należą do najniebezpieczniejszych zagrożeń środowiska, albowiem stwarza niebezpieczeństwo, często bezpośrednie dla życia oraz zdrowia ludzi i zwierząt.

Najgorsza sytuacja panuje w Sudetach, w województwach wchodzących w skład Górnego Śląska i Legnicko– Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz w okolicach Krakowa i Łodzi. Źródłem zagrożenia środowiska przyrodniczego są również napływające z zachodniej i południowej Europy zanieczyszczone masy powietrza (tzw. transgraniczne). Najlepszym przykładem zanieczyszczonego powietrza są lasy w Górach Izerskich. Drzewa te stojąc umierają. Substancje zanieczyszczające powietrze mają różne stany skupienia– są to ciała stałe, ciecze, lub gazy, które mogą swobodnie przemieszczać się z masami powietrza. Różne są też źródła zanieczyszczenia, które możemy zasadniczo podzielić na dwie grupy– naturalne i sztuczne (antropologiczne).

Zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć dzięki:

 • modernizacji zakładów przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska technologii
 • ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując mierniki energii, ocieplenie budynków
 • likwidacji małych kotłowni opalanych węglem i indywidualnych palenisk domowych
 • ograniczaniu ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery poprzez poszukiwanie innych źródeł energii takich jak: energia słoneczna, energia wodna , energia wiatrowa
 • ograniczeniu emisji dwutlenku siarki ze spalających zasiarczony węgiel elektrowni i elektrociepłowni poprzez budowę instalacji do odsiarczania spalin
 • eliminowaniu ciężkiego transportu w miastach ( budowa obwodnic )
 • stosowaniu w samochodach benzyny bezołowiowej, filtrów oczyszczających gazy spalinowe ( katalizatorów )
 • tworzeniu stref dla pieszych w centrach miast i osiedli, korzystanie z miejskiej komunikacji lub roweru

Zanieczyszczenia gleby można zmniejszyć dzięki:

 • ograniczaniu regulacji rzek co powoduje obniżenie wód gruntowych
 • prawidłowym zabiegom rolniczym
 • stosowaniu odpowiednich płodozmianów
 • właściwemu rozmieszczeniu użytków rolnych i leśnych
 • wapnowaniu gleb zakwaszonych
 • przeciwdziałaniu erozji
 • wykorzystywaniu mineralnych surowców odpadowych pojawiających się przy wydobywaniu różnego rodzaju minerałów
 • zagospodarowaniu odpadów komunalnych przez ich utylizacje i kompostowanie oraz oczyszczanie ścieków
 • racjonalnemu użytkowaniu gleb i ich ochronie przed zanieczyszczeniam

Zanieczyszczenia wody można zmniejszyć dzięki:

 • budowaniu nowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji starych
 • stosowaniu wodoszczelnych technologii lub technologii o zamkniętych obiegach wody
 • ograniczaniu ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do tych wód
 • racjonalnemu gospodarowaniu wody

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie się obniżyło. Emisja niektórych zanieczyszczeń, np. dwutlenku siarki i pyłu, zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Niemniej jednak nadal należymy do krajów, w których emisja podstawowych zanieczyszczeń powietrza, a zwłaszcza dwutlenku siarki, jest bardzo wysoka. Silnie zanieczyszczone są jeszcze obszary Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz większe aglomeracje miejskie. Polska północno-wschodnia należy do obszarów najmniejszym zanieczyszczeniu powietrza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *